• Register
Welcome to Ubuntu-MM Q&A, Ubuntu Linux ႏွင့္ ပတ္သက္သမွ် သိခ်င္တာ ေမးပါ။ မေမးခင္ ေမးၿပီးသား ရွိမရွိ ရွာပါ။ အေမးရွိၿပီး အေျဖမရွိေသးပါက ေမးခြန္းကို Vote ေပးခဲ့ပါ။

Categories

Top scoring users

kokoye2007 7.9k   barsolar 370
Ko Ko Ye 1.7k   Y454AAA 340
Shwe Tun 970   E121III 340
pho cho 840   M789TTT 340
Tho Hi 820   NM023sdr 340
Vence 660   ko kophyo 340
Thura 630   htutmyat 330
Phyo Thiha 570   dnfsdd8 320
Pyaephoe Thihaoo 520   dJnf6sd5d8 300
xinanyeshi 500   Q123M 300
naungmon 450   I676DDD 300
KyawSithu 440   T343PPP 300
Nyi Nyi Soe Win 390   R232OOO 300
mtk 380   Q890YYY 300
zoxzinmin 380   X234MMM 300
...